Grootste afname aan- en afgevoerde goederen sinds 2009 - Leeuwarder Courant

2022-07-30 10:55:00 By : Ms. Rebecca Lai

Grootste afname aan- en afgevoerde goederen sinds 2009 ANP

Producten uit de landbouw en visserij kwamen nog wel veel meer binnen dan in 2019, een stijging van 9 procent. Ook onder meer hout en papier werden meer binnengebracht. De aanvoer van farmaceutische producten en chemische specialiteiten zag juist een afname van meer dan 10 procent.

Producten uit die categorie werden wel een stuk meer waard, waardoor de waarde van door Nederland uitgevoerde goederen in 2020 wel met ruim 1 procent toenam. Ook de hogere prijzen voor machines en elektronica droegen daar volgens het CBS aan bij.

Van de in totaal ruim 600 miljard kilo binnengebrachte goederen was 15 procent voor de wederuitvoer en 43 procent voor de doorvoer. Doorvoer betekent dat goederen in buitenlandse handen blijven en hier alleen worden opgeslagen of van vervoermiddel veranderen. Bij wederuitvoer wordt in Nederland nog vaak een minimale aanpassing aan het product gedaan voordat dit ons land weer verlaat.

Release: 5bc47a4fff95cd92f1e4271c6e139c8c9df9263a

ation=200)" class="scrollToTop">Top